Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením

Cílem projektu je vytvoření a zpřístupnění ucelené řady haptických modelů architektonických prvků a maleb v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Projekt je realizován katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami. Vystavené modely vznikly jako studentské kvalifikační práce a jsou zpracovávány tak, aby velikostí, barevností a použitým materiálem odpovídaly především potřebám nevidomých a slabozrakých. Zároveň však zpřístupňují zajímavé architektonické prvky a malby také lidem s jinými druhy postižení i ostatním návštěvníkům. Každý model je doprovázen popisem v českém, německém a anglickém jazyce a v Braillově písmu. Prostřednictvím QR kódů je pak text možné stáhnout v elektronické podobě, poslechnout si ho ve zvukové podobě nebo si ho přehrát přetlumočený do znakového jazyka.

Dokumenty ke stažení

úvodní text k expozici text audio znakový jazyk
úvodní text ke konzolám text audio znakový jazyk
konzola s motivem divého muže text audio znakový jazyk
konzola s motivem svaté Trojice text audio znakový jazyk
konzola s motivem pelikána text audio znakový jazyk

MENU