Studenti

Služeb centra mohou využívat studenti:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s pohybovým postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s psychickou poruchou,
 • s chronickým somatickým onemocněním.

 

Nabízené služby pro studenty

 • pomoc při řešení problémů při studiu,
 • pomoc při zajištění přístupnosti prostředí,
 • technická podpora při zajišťování a zprostředkování studijních materiálů (digitalizace tištěných dokumentů, tisk, tisk v Braillově písmu, kopírování, pořizování audio a video dokumentů),
 • knihovna studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením,
 • poradenství pro využití IT a zajištění jejich přístupnosti,
 • zajišťování asistence,
 • zprostředkování tlumočnického servisu pro neslyšící,
 • nácvik studijních a pracovních strategií,
 • individuální výuka,
 • sociální poradenství,
 • diagnostika.