Dokumenty

(všechny uvedené dokumenty se po kliknutí otevřou v novém okně)

Vybrané právní předpisy

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám č. j. MSMT-1404/2017-2

Vybrané vnitřní normy Jihočeské univerzity

Studijní a zkušební řád JU
Stipendijní řád JU
Opatření rektora R 303 upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU
Opatření rektora R 304 k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU

Formuláře

Žádost o poskytnutí podpory - pro vyplnění ve wordu (.doc)
Žádost o poskytnutí podpory - k tisku a vyplnění rukou (.pdf)
Žádost o poskytnutí podpory - elektronický formulář (.pdf)
Informovaný souhlas - pro vyplnění ve wordu (.doc)
Informovaný souhlas - k tisku a vyplnění rukou (.pdf)
Informovaný souhlas - elektronický formulář (.pdf)