Veřejnost

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU se vedle svého hlavního poslání snaží podílet na naplňování společenské odpovědnosti univerzity. Své služby, know how a technické zázemí proto postupně nabízí veřejnosti a uplatňuje v rámci projektů a aktivit zaměřených vně akademické obce. 

Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením