Uznatelný doklad

Podpůrné služby mohou být poskytovány pouze studentům evidovaným v Centru podpory studentů se specifickými potřebami JU. Jednou z nezbytných podmínek evidence je uznatelný doklad, kterým je podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy*:

a) doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

b) doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

c) průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

d) doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení**, nebo

e) lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob uvedených níže v části 2, čl. 3, odst. 8 a 9, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až d), nebo

f) rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VVŠ (AP3SP) v těch případech, kdy se z objektivních důvodů nemůže osoba uvedená níže v části 2, čl. 3, odst. 1-6 dočasně prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až c), nebo pokud nebyla uznána způsobilou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.

 

* Příloha č. 3, Financování zvýšených nákladů na studium studentů, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MŠMT-1404/2017-2.

** V případě osob, jejichž mateřským jazykem je čeština, testovaných v souvislosti se studiem na střední škole a maturitní zkouškou: Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E., a kol., Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob, Praha: IPPP 2008 (uznatelnost diagnózy v souvislosti s přijímacím řízením na vysokou školu nebo během studia vysoké školy nejvýše 2 roky od vystavení diagnostické zprávy) nebo DysTest: Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium, Brno: Masarykova univerzita 2014.
U osob, jejichž mateřským jazykem je čeština, testovaných primárně v souvislosti s přijímacím řízením na vysokou školu nebo během studia vysoké školy: DysTest: Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium, Brno: Masarykova univerzita 2014.

MENU